تعبیر خواب

دانلود آهنگ جدید دانلود آهنگ جدید ایرانی با لینک مستقیم

جمهوری اسلامی ایران

پست ویژهSpecial POST

تعبیر خواب پرده (روانشناسی)

تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده

پرده در تعبیر خواب می‌تواند با مفهوم جهل مرتبط باشد. مانند زمانی که احساس می‌کنید موضوعی از شما مخفی مانده و اطرافیان با شما، صداقت لازم را ندارند. این خواب از شما می‌خواهد تا درباره‌ی این احساس درونی با خودتان صادق باشید و با صراحت و آزادی بیان بیشتری، با اطرافیان خود صحبت کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا جواب پرسش‌های ذهنی خود را پیدا کرده و تصمیمات روشن تری را اتخاذ کنید.

تعبیر خواب پرده مقابل پنجره
اگر پرده را در مقابل پنجره مشاهده کنید، باید بدانید که پنجره نشان دهنده‌ی دوره‌ای از زندگی شماست که احساس انتظار و معلق بودن را ایجاد کرده است. مثل زمانی که خود را در انتظار وقوع یک اتفاق جدید و مثبت مشاهده می‌کنید، اما این اتفاق به وقوع نمی‌پیوندد. این خواب از شما می‌خواهد تا از محدوده‌ی امن و انزوای فکری خود خارج شده و به سوی تجارب جدید بروید. ماندن در این موقعیت نمی‌تواند شما را به خواسته‌ی مورد نظرتان برساند.

تعبیر خواب پرده رنگی

همچنین این موضوع که پرده را در خود با چه رنگی مشاهده می‌کنید، نیز می‌تواند در تعبیر خواب شما موثر باشد. اگر پرده به رنگ قرمز یا صورتی بود، می‌تواند به نیاز درونی شما برای درک احساسی مثبت و عاطفی اشاره داشته باشد که تا کنون برای شما سر به مهر مانده. مانند زمانی که از احساس فرد مورد علاقه‌ی خود بی اطلاع هستید. این خواب از شما می‌خواهد تا پرسش‌هایی که به شما کمک می‌کند تا ابهامات و چالش‌های احساسی خود را برطرف کنید را با صراحت بیان کنید.

تعبیر خواب پرده خانه

اگر در خواب پرده‌ی خاصی را در محدوده‌ی خانه‌ی خود مشاهده کنید، باید بدانید که خانه در تعبیر خواب روان شناسی، با مفهوم آرامش مرتبط است. این خواب در حالت مثبت می‌تواند پیامی از جانب ناخودآگاه شما باشد مبنی بر این که اجازه ندهید دیگران، به حریم خصوصی افکار و عقاید شما وارد شده و درباره‌ی شما قضاوت و تصمیم گیری کنند.

تعبیر خواب آتش گرفتن پرده
اگر در خواب مشاهده کنید که پرده‌ی محل کار یا خانه آتش گرفته است، باید بدانید که آتش در تعبیر خواب، سمبل خشم و کینه‌ای درونی است. این خواب نشان دهنده‌ی وقوع اتفاقی بد در آینده نیست بلکه تصویرگر حالات روانی شما در طول روز‌ها یا ماه‌های اخیر است. این خواب از شما می‌خواهد تا خشم و کینه‌ی درونی خود را سرکوب نکرده و به شیوه‌ای منطقی با این ناراحتی درونی رو به رو شوید. اجازه ندهید که سرکوب ناراحتی ها، آرامش شما را مختل کرده یا سلامت روانی شما را به خطر اندازد.

تعبیر خواب شنیدن صدا از پشت پرده
اگر در خواب مشاهده کنید که از پشت یک پرده در حال شنیدن صدا و صحبت دیگران هستید، باید بدانید که این خواب، به کنجکاوی درونی شما برای شناخت و پژوهش درباره‌ی مساله‌ی جدیدی اشاره داشته باشد. میلی که ممکن است در زندگی بیداری سرکوب کرده باشید. فرد پشت پرده، سمبل بخشی از شخصیت خودتان است. مثل باور یا ارزشی جدید که ماهیت اصلی آن و چهره‌ی واقعی آن برای شما فاش نشده باقی مانده است. این خواب از شما می‌خواهد تا با قدرت و اعتماد به نفس بیشتری، ابهامات را کنار زده و به مطالعه درباره‌ی موضوعات و افکاری بپردازید که در روز‌ها یا ماه‌های اخیر، فکر شما را به خود مشغول کرده است.

اگر در خواب مشاهده کنید که فردی از پشت پرده در حال ابراز علاقه به شماست، اما هویت او برای شما ناشناخته مانده است، باید بدانید که این فرد، سمبل انگیزه‌ها و علایق جدیدی است که در درون شما در حال شکل گیری می‌باشد. مثل اهداف و مهارت‌های جدیدی که به تازگی به آن‌ها متمایل شده اید. این خواب از شما می‌خواهد تا چشم خود را بر روی این علایق نبندید و اراده‌ی خود را برای محقق کردن آرزو‌های شخصی خود نشان دهید.

تعبیر خواب اشباح روی پرده
اگر در خواب، حرکت اشباح یا سایه‌ها را بر روی پرده مشاهده کنید، این خواب، اشاره به ترس‌ها و نگرانی‌های درونی خودتان دارد که در روز‌ها یا ماه‌های اخیر، شما را محدود و منفعل ساخته است. این خواب از شما می‌خواهد تا به گفته‌ها و قضاوت‌های کورکورانه توجهی نداشته و با شجاعت، مساله‌ای که برای شما چالش آفرین شده است را کنکاش و بررسی کنید. این کار، تضمین کننده‌ی آرامش روانی شما خواهد بود.

تعبیر خواب پرده در حالات مختلف (تعابیر اسلامی)
منوچهر مطیعی تهرانی
معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی‌تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد.
اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آویخته‌اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می‌دهد. حادثه‌ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می‌کند.
اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روز‌های آینده از غم و رنج رهایی می‌یابید.
کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می‌زنیم.
پرده آویختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است. اگر پرده را در خانه خودتان می‌آویزید برای خود دردسر درست می‌کنید.
چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می‌نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می‌آورید.

تعبیر خواب پرده نو کهنه

جابر مغربی می‌گوید: اگر «پادشاه» در خواب پرده نو ببیند، تعبیرش خوب است، ولی برای عامه مردم تعبیرش بد است، و تعبیر دیدن پرده کهنه برای هیچ کس خوب نیست.
منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می‌دهد. پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می‌توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید.

تعبیر خواب پرده ضخیم
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پرده تنگ و زخیمی را بر درب نصب کرده‌ای و آویخته‌ای، غمگین و ناراحت می‌شوی و در کارهایت از ترس و بیم ایمن نمی‌شوی. اگر پرده را بر درب خانه‌ای بزرگ یا درب مسجد یا در میان بازار ببینی، تعبیرش غم و اندوه و ترس شدید است.

تعبیر خواب پرده نا آشنا
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر در خواب پرده‌ای ببینی که آن را نمی‌شناسی، دچار غم و اندوه سخت‌تری می‌شود، ولی اگر پرده را می‌شناسی، دچار غم و اندوه کمتری خواهی شد.
اگر ببینی پرده از دست رفته است، صاحب پرده از غم و غصه نجات پیدا کرده و از بیم و ترس ایمن می‌شود.

تعبیر خواب پرده به روایت معبرین غربی
تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید:
پرده اشاره به توان آشکار یا پنهان ساختن چیزی، چنان که ما با احساس و افکار و حتی خاطرات خود این گونه عمل کنیم دارد.
خلوت، زندگی خصوصی
خانه داری
تجمل یا فقر
بسته به پرده‌هایی که در رویا دیده‌اید
توانایی بستن درهای جهان به روی خود
گوشه گیری باقی ماندن و خوابیدن

آنلی بیتون می‌گوید:
۱. مشاهده‌ی پرده در خواب، بیانگر آن است که با افراد خودخواهی ملاقات می‌کنید.
۲. اگر در خواب پرده‌های کثیف و پاره را دیدید، بیانگر اختلاف و مشاجره است.
۳. مشاهده‌ی پرده‌های پر نقش و نگار در خواب، به این معنا است که در زندگی به مادیات می‌پردازید.
۴. اگر دختری در خواب مشاهده کند که پرده‌ی اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است، به این معنا است که همسری ثروتمند پیدا خواهد کرد.
۵. دیدن پرده در خواب، نشانه دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می‌کنند.
۶. دیدن پرده‌های کثیف در خواب، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد.
۷. دیدن پرده‌ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب، نشانه آن است که زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقه شما خواهد بود.
۸. دیدن پرده پر نقش و نگار و پاره در خواب، نشانه آن است که تمایلات خود را ارضاء خواهید نمود.
۹. اگر دختری خواب ببیند که به پنجره اتاقش پرده‌ای پر نقش و نگار آویخته است، نشانه آن است که به زودی با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده

کارل گوستاو یونگ:
دیدن یا خواب دیدن اینکه شما پرده را می‌کشید بیانگر پنهان کاری و سرکوب افکار است. شما موضوعی شخصی یا جنبه‌ای از خودتان را مخفی می‌کنید. از طرف دیگر، خواب دیدن اینکه شما پرده را کنار می‌زنید، بیانگر این است که آماده اید چیزی مخفی در مورد خودتان را نمایش دهید.
خواب دیدن اینکه پرده‌ی صحنه نمایش بالا می‌رود، بیانگر توسعه و رشد شخصی است. شما چیزی مهم در مورد خودتان یادگرفته اید. اگر پرده‌ی صحنه نمایش پایین می‌افتد، بیانگر این است که نیاز دارید یک تصمیم را قبول کنید.
دیدن یا خواب دیدن اینکه شما پرده را می‌کشید بیانگر این است که یک موقعیت یا مساله را رد کرده انکار می‌کنید. خواب ممکن است جناسی از کور بودن باشد و اینکه نمی‌خواهید چیزی را ببینید. شاید شما چیزی را مخفی می‌کنید.
خواب دیدن اینکه پرده را کنار می‌زنید بیانگر این است که شما آماده اید که چیزی مهم و یا شخصی را که قبلا ناشناخته بوده است، نمایش دهید.

منبع:تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده
Rate this post

تاریخ انتشار : ۷ دی ۱۳۹۴

تعبیر خواب نان محلی

 

 

به گفته اکثر معبرین دیدن نان در خواب نشانه نعمت، خیر و برکت برای بیننده خواب است. اگر در خواب خود نان تازه خوردید بیانگر فراخی روزی است و اگر خود را در حال خوردن نان خشک دیدید گرفتار تنگی معاش خواهید شد. خریدن نان از نانوایی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال و خرمی می‌باشد در صورتی که گرم و تازه باشد. بنابراین برای تعبیر و تفسیر بهتر خواب‌هایی که در مورد نان دیده می‌شوند بایستی نوع و کیفیت نان در نظر گرفته شود. با تعبیر خواب نان همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ دیدن نان در خواب نمادی از تصاویر زیر است:

نان: تجربه، زندگی روزمره، خوراک اولیه، نیازهای اساسی روانی و جسمانی بیننده خواب، دارایی در مفهوم ثروت و سلامت. به طور کلی نان نمایانگر زندگی جسمانی یا دنیوی رویابین و بنابراین ارتباط با دیگر مردمان است، گاه نشان بارداری نوزاد است به ویژه اگر نپخته باشد و در تنور گذاشته شود.

بخشیدن تکه‌ای از نان: سخاوت

نانوا: توانایی خلاق، توان تغییر رویکرد فرد تا تجربه‌ای پذیرفتنی‌تر داشته باشد، مثلا طعن و کنایه را به عنوان انتقاد سازنده و اطلاعات جدید بپذیرد، کسی که نان درست می‌کند پس فراهم کننده نیازهای اولیه است.

برپایه تحلیل روانشناسی کارل گوستاو یونگ:
دیدن نان در خوابتان بیانگر نیاز های اولیه ی زندگی است. نان ممکن است ویژگی های مثبتی را بیان کند و جیز های بزرگی که در این سفر زندگی(در طی طول عمرتان)، آموخته اید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید که بر یک موقعیت چیره شوید یا بالا بروید(در راس امور قرار گیرید)

تعبیر خواب نان چیست؟

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای نان عبارت‌اند از:
زندگانی و معیشت خوب و خوش
مال حلال
حکومت
خیر و برکت.
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب هیچ چیز بهتر از نان نمی‌باشد.

جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر خواب نان این است که به قدر و قیمت نان، ده الی هزاردرهم به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
تعبیر سیر بودن از نان بهتر از گرسنگی می‌باشد.
اگر ببینی نان‌های زیادی داشته‌ای ولی چیزی نخوردی دچار غم و اندوهی می‌شوی. اگر ببینی نمی‌توانی نان بخوری، به زودی از دنیا می‌روی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می‌رساند و خدمت می‌کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می‌نماید. اگر نان تازه است خوب است.
اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می‌نمایند.
ابن سیرین می‌گوید:
اگر ببینی در سفره تو نان می‌باشد و از آن می‌خوری، به اندازه آن غنیمت به دست می‌آوری
اگر ببینی به سگ نان می‌دهی رزق و روزی تو گسترده می‌شود.
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به کسی نان داده‌ای باعث آسایش و راحتی او می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر ببینی جلوی درِ خانه‌ها نان گدایی می‌کنی خیر و سود و منفعت به تو می‌رسد. ‌‌‌‌‌
اگر ببینی از جلوی درها گدایی می‌کنی ولی چیزی نمی‌دهند کارهای تو گره خورده و متوقف می‌شود.
اگر ببینی هنگام نان خوردن سکسکه کرده‌ای بیمار خواهی شد.

تعبیر خواب انواع نان (گندم، جو و…)
مطیعی تهرانی: نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می‌کند.

جابر مغربی می‌گوید:
تعبیر خواب نان جو، زهد و پرهیزکاری می‌باشد.
تعبیر خواب نان برنج، گره خوردن و متوقف شدن کار می‌باشد.
تعبیر نان عدس و باقلا و نخود، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می‌باشد.
تعبیر نان گاورس، پرهیزکاری و تنگنا و مضیقه در زندگانی و معاش و معیشت می‌باشد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مردم سبوس یا نان سبوس می‌خورند در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود می‌آید و مردم در کسب معاش و تأمین مایحتاج زندگانی ناتوان می‌شوند.

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر نان‌های تمیز، خرمی و نشاط می‌باشد

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر نان گرم معاش و معیشت و نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی تعبیر نان خشک برخلاف آن است

لیلا برایت می‌گوید:
دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‌ی کسب ثروت است.
اگر خواب ببینید که نان شیرینی می‌خورید، نشان‌دهنده‌ی آن است که روزهای خوبی خواهید داشت.

تعبیر خواب خرده‌های نان (ترید)
ابن سیرین می‌گوید:
تعبیر ترید، غم و اندوه و نگرانی است.
اگر ببینی ترید می‌خوری به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی.

تعبیر خواب نانوایی
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در تنور نان می‌پزی، تعبیرش این است که به اندازه نان‌هایی که پخته‌ای روزی حلال به دست می‌آوری و کار تو بهتر می‌شود.

کارل یونگ می گوید: دیدن نانوایی در خواب بیانگر غنی بودن و موفقیت است. آینده ی شما لذت بخش، خوشایند و پر از رضایت و خوشی است.

تعبیر خواب خریدن یا بدست آوردن نان
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نان خریدی و به خانه بردی، تعبیرش روزی حلال و فراوانی مال و اموال می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی دو یا سه عدد نان به دست آورده‌ای از غم و ناراحتی خلاص می‌شوی.

تعبیر خواب نان و پنیر
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نان و پنیر می‌خوری در مسافرتی که انجام می‌دهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست می‌آوری ‌‌‌‌‌

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار بیماری می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی

تعبیر خواب نان به روایت معبرین غربی
لوک اویتنهاو می‌گوید:
دیدن نان: موفقیت در امور
خریدن: بهره بردن، استفاده
خوردن: دعوت شدن به سفره و یا مهمانی
خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت
خوردن نان سیاه: بدبختی
خوردن نان گرم: بیماری
خوردن نان تازه: دوران بد به پایان خواهد رسید
خوردن نان خشک: شما دشمنانی دارید
نان پختن: موفقیت
حمل کردن نان: ضرر و زیان
نان شیرینی ادویه ای: سرخوشی سبکسرانه

آنلی بیتون می‌گوید:
دیدن قرص نان در خواب، علامت صرفه جویی و قناعت است.
دیدن تکه ای کیک در خواب، نشانه آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود.
دیدن خرده‌های نان در خواب، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد.
اگر خواب ببینید تکه‌های نان ناگهان زیاد می‌شود، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت.
اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‌ی آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام می‌دهید.
اگر در خواب خرده‌های نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر می‌شوید.
اگر خواب ببینید که نان چاودار می‌خورید، بیانگر آن است که از زندگی خود راضی هستید.

منبع:تعبیر خواب نان محلی

تعبیر خواب نان محلی

تعبیر خواب نان محلی
Rate this post

تاریخ انتشار : ۷ دی ۱۳۹۴

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا بیان می‌کند:
در بسیاری از رویاهایی با مضمون عروسک، عروسک مورد خشونت واقع می‌شود. این امر شاید به احساس رویابین درباره کتک خوردن و یا حمله‌های عاطفی که در دوران کودکی تجربه کرده و خود به مانند عروسکی بی‌دفاع بوده است اشاره می‌کند. همچنین، این رویا به حالات احساسی دوران کودکی، وسیله‌ای برای جایگزینی شخص دیگری که هدف خشم یا سایر احساسات منفی رویابین است، میل به عروسک ملوس کسی بودن، میل به دوست داشته شدن نیز اشاره دارد.

تعبیر خواب عروسک و عروسک بازی

تعبیر خواب عروسک

تعبیر خواب عروسک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
هوس‌های زودگذر آمیخته به سبک سری‌های ما درخواب به شکل عروسک یا چیزهای دیگر تجسم می‌یابند. عروسک بی اعتقادی و سست رایی است و چنانچه ببینید در خواب عروسکی دارید گویای آن است که به قدر کفایت برای انجام کار مهمی که پیش روی شما قرار گرفته نه اعتقاد دارید و نه اراده.
اگر دختر جوانی هستید و در خواب عروسک دیدید نشان آن است که عشقی در مسیر زندگی شما پیدا می‌شود و چنانچه زن جوانی هستید صاحب فرزند می‌شوید یا ضمیر نا خودآگاهتان ضرورت وجود یک فرزند را تذکر می‌دهد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
عروسک: بازی بی معنی
عروسک بودن: پول بر باد دادن
آنلی بیتون می‌گوید:
دیدن عروسک در خواب، نشانه آن است که شادمانی در جمع خانواده شما راه خواهد یافت.
دیدن عروسک شکسته در خواب، نشانه آن است که مرگ قلب شما را با درد و اندوه از هم می‌درد.
اگر خواب ببینید بچه‌ها با عروسک‌های خود بازی می‌کنند، علامت آن است که ازدواجی فرخنده در پیش رو خواهید داشت.
معبرین غربی:
دیدن و یا بازی کردن با عروسک در خواب بیانگر حضور فردی متقلب و دروغگو در زندگی واقعی شماست.
دیدن عروسک در خواب نیز می‌تواند به این معنا باشد که وسیله ای است برای انجام کارها و یا گفتن مطالبی که شما توانایی انجام و گفتن آن‌ها را ندارید.

تعبیر خواب عروسک هدیه دادن
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر عروسک به کسی می‌دهید خواب شما می‌گوید به نیرنگ و فریب متوسل می‌شوید و کاری می‌کنید که برای شما می‌تواند دل خوش کننده باشد اما برای دیگری بی محتوا و پوچ است.

آتیانوس می‌گوید: در دختران و پسران جوان اشتیاق به ازدواج و تشکیل کانون خانوادگی به صورت اسباب بازی و به خصوص عروسک در خواب تجسم می‌یابد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید عروسک به کسی هدیه می‌دهید، نشانه آن است که آشنایان، شما را در اجتماع نادیده می‌انگارند.

تعبیر خواب عروسک زنده و عروسک سخنگو

معبرین غربی: اگر در خواب دیدید که عروسکی صحبت می‌کند و یا عروسک به صورت واقعی درآمد نشانه تمایل شما به تغییر در شخصیت و فرار از مشکلات حال حاضر و پاسخگویی‌هاست.

منبع:تعبیر خواب عروسک

تعبیر خواب عروسک

تعبیر خواب عروسک
Rate this post

تاریخ انتشار : ۷ دی ۱۳۹۴

تعبیر خواب مسجد
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای مسجد عبارت‌اند از:
پادشاه
قاضی
عالمی بزرگ
رئیس
رهبر و پیشوا
مسجد
خطیب و خطبه خوان
مؤذن
قیم و سرپرست
خوشنامی و شهرت خوب و نیک
خیر و برکت
زن خوب و نیکو.

تعبیر خواب رفتن به مسجد

جابر مغربی می‌گوید:
اگر ببینی به مسجد یا مکه یا مدینه می‌روی از تمامی ترس‌ها و دلهره‌ها ایمن می‌شوی و به خواسته‌های دینی و دنیوی خودت خواهی رسید.
اگر در خواب ببینی چراغ مسجد را روشن کرده‌ای، یعنی در کاری که مشغول آن هستی روشنی بوجود می‌آید.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با عده‌ای به مسجد می‌روی، با زنی ازدواج می‌کنی.

تعبیر خواب نماز خواندن و اذان گفتن در مسجد

ابن سیرین می‌گوید:
اگر در خواب ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، تعبیرش این است که مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنی.
اگر ببینی در مسجد یا عبادتگاه عبادت می‌کنی خیرات زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر ببینی در جای ناشایستی عبادت می‌کنی، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر ببینی بدون قبله در مسجدی نماز می‌خوانی، تعبیرش بی‌دینی می‌باشد.
اگر ببینی در مدرسه یا مسجد پیش‌نماز شده‌ای حاکم آن منطقه از تو اطاعت می‌کند.

تعبیر خواب ساختن مسجد (تعمیر مسجد)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی مسجدی را ساخته‌ای، تعبیرش این است که عده‌ای را برای انجام کاری خوب و درست جمع می‌کنی.

تعبیرگری نیز می‌گوید:
ساختن مسجد به این معنی است که به مسلمانان نیکی می‌کنی
اگر ببینی مسجد یا عبادتگاه اسلامی و یا مدرسه را مرمت و تعمیر و آباد می‌کنی به دنبال ثواب و درستکاری در دین خواهی بود.
جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش این است که با زنی دیندار و با ایمان ازدواج می‌کنی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جای خرابی (مثل مسجد و مدرسه و عبادتگاه و…) را درست می‌کنی عقل و دین و ایمان تو درست خواهد بود و به ثواب آخرت می‌رسی.

تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب خراب شدن مسجد
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر در خواب ببینی دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع شهر افتاده است بیانگر این است که حاکم شهر هلاک و نابود می‌شود.
اگر ببینی مسجدی خراب شده است شخص عالمی در آنجا از دنیا می‌رود.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مسجد یا مدرسه یا عبادتگاهی را خراب کرده‌ای دین و دنیای تو دچار نقصان و اشکال می‌شود.

تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد
جابر مغربی گوید: اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند.

منبع:تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد
Rate this post

تاریخ انتشار : ۷ دی ۱۳۹۴

تعبیر خواب تشییع جنازه

تعبیر خواب تشییع جنازه

مطیعی تهرانی: مشاهده جنازه ای که به دوش می‌برند نیکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بیمار باشیم بهبود می‌یابیم و اگر مدیون باشیم ادای دین می‌کنیم.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب تشییع جنازه کسی را دیدید، به این معنا است که در کاری سود فراوانی نصیب شما می‌شود و یا این که عده‌ای به خانواده‌ی شما اضافه می‌شوند.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جنازه کسی را می‌برند و تشییع می‌کنند دلیل است خداوندش را بر چندین مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا شود ولکن برایشان ظلم کند

تعبیر خواب تشییع جنازه خود بیننده خواب

ابن سیرین: اگر بیند بمرد و خودش را تشییع می‌کنند و مردمان از پیش جنازه او می‌رفتند دلیل که شرف و بزرگی یابد لکن دین او به فساد است ویا بر آن قوم که پس او می‌رفتند فرمانرواست

تعبیر خواب شرکت در تشییع جنازه

ابن سیرین: اگر بیند جنازه مرده برداشت و تشییع می‌کرد دلیل که به خدمت پادشاه پیوندد واز او خیر ونیکی بیند اگر بیند قومی در پس او می‌رفتند ودر هوا می‌شدند دلیل است مردی بزرگ از آن شهر در سفر بمیرد.

مرحوم مجلسی:
اگر کسی ببیند جنازه ای می‌برند خداوند او را بر تعداد افرادی که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشییع می‌کنند امارت و فرمان روایی می‌دهد.
اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش می‌برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید خبری از غایب به شما می‌رسد یا به چیزی که از آن دل بریده‌اید امیدوار می‌شوید.

منبع:تعبیر خواب تشییع جنازه

تعبیر خواب تشییع جنازه

تعبیر خواب تشییع جنازه
Rate this post

تاریخ انتشار : ۷ دی ۱۳۹۴

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است:
سرطان: ترس از این بیماری، اشاره به اینکه بخشی از وجود ما با بقیه بخش‌ها هماهنگ نیست، بیانی از آنچه ما درباره تاثیر عاطفی سایر مردم به ویژه مادران احساس می‌کنیم، این تاثیرات ممکن است احساس سلامت ما را مانند سرطان تباه سازد. بعضی اوقات به وجود این بیماری در بخشی از بدن نیز اشاره شده است.

تعبیر خواب بیماری سرطان

تعبیر خواب سرطان

مطیعی تهرانی در تعبیری که برای بیماری‌ها به طور کلی بیان کرده است می‌گوید بیماری‌ها در خواب فسق و کارهای ناشایست هستند. سرطان از انواع بیماری‌های خطرناکی است که در اثر و عوارض ناشی از تغذیه نادرست و جنبه‌های منفی زندگی جامعه امروزی به وقوع می‌پیوندد. در سرطان سلول‌های بیماری رشد کرده و سلول‌های سالم را خورده و از بین می‌برند. معبرین غربی گویند در رؤیا سرطان می‌تواند استعاره‌‌ای برای موارد و وقایع منفی است که در اطراف شما رخ می‌دهد. این موارد می‌تواند شامل افکار یا رفتار منفی خود و یا اشخاص و رابطه‌های نامناسبی که زندگی شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد باشد.
دیدن این خواب نشانه ای از سپری شدن زندگی شما در کارهای بیهوده، دلسوزی خود و نا امیدی است.

تعبیر خواب درمان سرطان

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید بیمار مبتلا به سرطان با موفقیت معالجه می‌شود، نشانه آن است که وضع زندگی فقیرانه شما متحول می‌گردد و پیشرفت چشمگیری به سوی ثروتمند شدن خواهید داشت.

تعبیر خواب سرطان گرفتن دیگران

آنلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید شخصی به سرطان مبتلا شده است، نشانه آن است که یکی از نزدیکان شما دچار بیماری خواهد شد، اما اگر تجار چنین خوابی ببینند، نشانه آن است که در کارهای خود با کسادی روبرو خواهند شد.
دیدن شخص مبتلا به سرطان در خواب، نشانه آن است که عشق به سردی مبدل می‌شود و کارها با کسادی و خرابی توأم می‌شود و تأسف و اندوه در اوج خود قرار می‌گیرد.
معبرین غربی: اگر در رؤیا دیدید که دیگران سرطان دارند نشان دهنده خشونت، حسادت و یا دیگر احساسات منفی در آن‌هاست.

منبع:تعبیر خواب سرطان

تعبیر خواب سرطان

تعبیر خواب سرطان
Rate this post

تاریخ انتشار : ۷ دی ۱۳۹۴

تفاوت بین جن و پری چیست؟

تعبیر خواب جن

«پرى» به معناى «جن مؤنث» است. اجنه داراى دو جنس مذکر و مونث و توالد و تناسل‏اند و پرى به جنس مؤنث آن گفته مى‏شود. در وجود جن از دیدگاه اسلام تردیدى وجود ندارد. اصل امکان و وجود رابطه بین برخى از انسان‏ها و اجنه نیز قابل انکار نیست.

تعبیر خواب جن و پری
ابوهریره گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دلیل خرمی است.

ابراهیم کرمانی گوید: بعضی از پری‌ها مسلمان هستند و تعبیر دیدار آن‌ها، دیدار دوست و یا اقبال و مال و نعمت می‌باشد، ولی تعبیر دیدار پری‌های کافر، دیدار دشمن و بدبختی و غم و اندوه است.

حضرت دانیال گوید: اگر به خواب دید که در میان اجنه است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود. اگر پری را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پری را در خانه بد بیند، حالش بد شود. اگر بیند پری او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود.

جابرمغربی گوید: اگر بیند در خانه اجنه شد و ایشان را می‌شناخت، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن جن در خواب بر پنج وجه است.
دوستی عزیز.
بخت و دولت.
کاری که دارد از او کامرانی یابد.
بزرگی و حشمت.
خبر دروغ و کارهای باطل است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن جن در خواب روبه رویی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می‌کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می‌شود.
اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می‌گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید.
چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته‌اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می‌شوید. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شد و اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می‌شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می‌دهید و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می‌یابید.

تعبیر خواب همراهی با جن

دانیال نبی: اگر بیند جن او را بغل می‌کرد و می‌رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود. اگر بیند پریان با او به لطف سخن می‌گفتند، دلیل که کارش نیکو شود.

جابر مغربی: اگر بیند جن او را همی برد، دلیل که حاجت او روا شود، از جایی که امید ندارد.

مطیعی تهرانی: دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است

تعبیر خواب ترسیدن از جن

مطیعی تهرانی: اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می‌یابید و سود می‌برید.

تعبیر خواب جن مرده
ابن سیرین گوید: اگر جن را مرده بیند، کار او شوریده شود

جابرمغربی گوید: اگر جنی را بیمار یا مرده بیند، دلیل که حال او بد شود.

تعبیر خواب شادی و غم اجنه

مطیعی تهرانی: اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می‌شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می‌یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن‌ها شادی دشمنان تلقی می‌گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است.

محمدبن سیرین گوید: جن به خواب دیدن، اگر خوشخوی و شادمان است، دلیل که عز و دولت یابد، اگر او را زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند، اگر با جن جنگ می‌کرد، دلیل که کار او آشفته شود.

تعبیر خواب سم جن

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن سم شکافته جن در خواب، نشانه آن است که بدبختی شما را تهدید می‌کند و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت.

منبع:تعبیر خواب جن

تعبیر خواب جن

تعبیر خواب جن
Rate this post

تاریخ انتشار : ۷ دی ۱۳۹۴

تعبیر خواب قوچ از نظر معبران

تعبیر خواب قوچ

آنلی بیتون درباره دیدن قوچ در خواب می گوید:

۱ـ اگر در خواب دیدید قوچی شما را تعقیب می کند ، نشانه آن است که زندگی شما را بدبختی تهدید خواهدکرد.

تعبیر چرا کردن قوچ در خواب

۲ـ اگر خواب ببینید قوچی به آرامی مشغول چرا کردن است ، به این معنا است که دوستان بانفوذ و قدرتمند به نفع شما بیشترین تلاش را خواهند کرد .

تعبیر خواب قوچ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن قوچ در خواب

دیدن قوچ در رویاهای ما مبارک است و مبشر خیر و برکت و نعمت می باشد.

تعبیر قربانی کردن قوچ در خواب

یکی از معبران نوشته است که قربانی کردن قوچ در خواب نشان رستگاری بیننده خواب است ولی اگر به عنوان استفاده از گوشت حیوان باشد همین طور که گفته شد نعمت و برکت است زیرا گوشت حیوان حلال گوشت خیر و برکت تعبیر شده است.

تعبیر قوچ سفید در خواب

قوچ در خواب اگر سفید باشد بهتر از آن است که سیاه باشد. قوچ لاغر و ضعیف فقط نعمت است ولی قدرت نیست.

بیشتر بدانید تعبیر خواب چیست؟

از دیدگاه اسلام اصل علم تعبیر خواب یک علم الهی بوده و از هر کسی ساخته نیست، بلکه اولیای طراز اول می‌توانند خواب‌های ما را دقیق تعبیر کنند البته یک سری قوانین و مقرراتی وجود دارد و علمایی هم که در سطح متوسط هستند، می‌توانند نشانه‌هایی را نیز احتمال بدهند.

منبع:تعبیر خواب قوچ

تعبیر خواب قوچ

تعبیر خواب قوچ
Rate this post

تاریخ انتشار : ۷ دی ۱۳۹۴

تعبیر خواب کیک

تعبیر خواب کیک تولد

تعبیر خواب کیک تولد

معبرین غربی گویند:
دیدن کیک در خواب با نشانه‌های خوبی همراه خواهد بود. زیرا کیک‌ها اغلب برای دیگران پخته می‌شوند تا خود بیننده خواب.
کیک نماد و عشق و محبتی شما نسبت به دیگران است.

تعبیر خواب کیک خوردن
معبرین غربی گویند:

خوردن کیک نشانه اسراف و زیاده روی است. ولی در اکثر موارد این زیاده روی جنبه مثبت به خود می‌گیرد.
زیاده روی در مسائلی مانند عشق برای دیگران به صورت خوردن کیک در رؤیا نمایش داده می‌شوند. به عبارت دیگر مقدار زیادی محبت در زندگی بیننده خواب وجود دارد چه او از وجود این عشق و محبت آگاه باشد و چه نباشد. او این عشق و محبت را به راحتی در اختیار دیگران قرار می‌دهد و این از نکات بارز زندگی فرد بیننده خواب است.
البته خوردن کیک در خواب نیز می‌تواند تعابیر منفی نیز به همراه داشته باشد. همانطور که گفته شد خوردن کیک یعنی زیاده روی عشق. عشق و محبتی که به راحتی در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. گاه افرادی در زندگی بیننده خواب وجود دارند که در ظاهر او را دوست داشته و به باطن او کاری ندارند. این افراد سعی در پیش بردن منافع شخصی خود دارند.

برایت می‌گوید:
خوردن کیک در خواب، بیانگر آن است که با شخصى دیدار خواهید کرد.
اگر خواب ببینید که در حال پختن کیک هستید، بیانگر آن است که در انجام کارى افراط می‌کنید.
شاید در برخی مواقع خواب‌ کیک‌هایی را مشاهده کنید که به صورت مناسبتی هستند. کیک تولد و کیک عروسی از مهم‌ترین انواع کیک‌های مناسبتی هستند. دیدن هر دوی این کیک‌ها در خواب از نمادها و سمبل‌های مثبت محسوب می‌شوند.تعبیر خواب کیک تولد
معبرین غربی گویند: کیک تولد بیانگر سن و در واقع عمر می‌باشد. دیدن این خواب اشاره به افرادی دارد که با عشق و محبت مراقب شما برای ورود به سالی جدید از زندگی هستند.

تعبیر خواب کیک عروسی

معبرین غربی گویند: کیک عروسی معمولاً نماد خوش شانسی است مخصوصاً هنگامی که توسطی زنی درست شده باشد. کیک عروسی بیانگر یک شروع جدید است.

منبع:تعبیر خواب کیک تولد

تعبیر خواب کیک تولد

 

تعبیر خواب کیک تولد
Rate this post

تاریخ انتشار : ۷ دی ۱۳۹۴
لینک های اصلی سایت
خوانندگان
برچسب ها
پربازدید ترین ( 7 روز گذشته )
آخرین مطالب
دانلود فیلم
 • خرید بک لینک قوی
 • آپدیت نود 32
 • سئو سایت
 • ترمیم مو
 • فروش کتراک
 • کافور
 • اجاره ماشین عروس کلاسیک
 • گلوتن ذرت
 • ایزوله سویا
 • Emergency locksmith
 • ثبت شركت
 • خرید vpn ساکس
 • خرید اکانت اسپاتیفای
 • فروش رنگ کارامل
 • شیشه حمام
 • ثبت شركت
 • آنتی ویروس اورجینال
 • پوشاک ورزشی مردانه
 • تعرفه ثبت دامنه
 • چراغ خطی
 • سئو آنلاین
 • داهوا
 • سفارش پاورپوینت
 • کفپوش اپوکسی
 • خرید اپل ایدی
 • سئو سایت
 • حرف اخر
 • انجام پروژه دانشجویی مدیریت
 • تشخیص ترکیدگی لوله
 • ترجمه مقالات
 • نرخ قالیشویی
 • خرید لیسانس با استعلام
 • معلم خصوصی آیلتس
 • آبنمای دیواری
 • قیمت میلگرد
 • خرید هودی دخترانه
 • وکیل مواد مخدر
 • کفی طبی
 • دوربین هایک ویژن
 • صفحه کوارتز
 • تعمیر یو پی اس
 • تعمیر یو پی اس مکلسان
 • باطری ups
 • فروش فولاد
 • ShetabMusic - Copyright © 2017 - All rights reserved بهینه سازی و صعود توسط میهن بک لینک